Ce serveur Gitlab sera éteint le 30 juin 2020, pensez à migrer vos projets vers les serveurs gitlab-research.centralesupelec.fr et gitlab-student.centralesupelec.fr !

valid_spectrums.py 942 Bytes
Newer Older
1 2 3
import cv2
import os

SoleneDc's avatar
SoleneDc committed
4 5
def valid_spectrums(year):
  path = f'./spectrumImages/spectrumImages{year}'
6
  ok_files = []
SoleneDc's avatar
SoleneDc committed
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  for file in os.listdir(path):
    if str(file)[-4:] == '.jpg':
      img = cv2.imread('./'+ path + '/' + file, 1)
      image = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2LAB)
      length, width, lab = image.shape
      colors = []
      for i in range(width):
        tuple = (image[0][i][0], image[0][i][1], image[0][i][2])
        if tuple not in colors:
          colors += [tuple]
        if len(colors) >= 10:
          ok_files += [file]
          break
20

SoleneDc's avatar
SoleneDc committed
21 22 23 24 25 26
  for file in os.listdir(path):
    if file not in ok_files:
      print('removing', file, '....')
      os.remove(path + "/" + file)
  print(ok_files)

27 28 29
years = [2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010,2011, 2015]
for year in years:
  valid_spectrums(year)
30