Ce serveur Gitlab sera éteint le 30 juin 2020, pensez à migrer vos projets vers les serveurs gitlab-research.centralesupelec.fr et gitlab-student.centralesupelec.fr !

el-get-issue-303.el 578 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
;; https://github.com/dimitri/el-get/issues/303
;;
;; error in process sentinel

(let (
   (debug-on-error t)
   (debug-ignored-errors '())
   ;; (el-get-byte-compile nil)
   (el-get-verbose t)
   (el-get-default-process-sync t)
   (el-get-sources
    '((:name xmlunicode :depends
		(unichars)
		:type http :url "http://nwalsh.com/emacs/xmlchars/xmlunicode.el")
	 (:name unichars :type http :url "http://nwalsh.com/emacs/xmlchars/unichars.el"))))
 (add-to-list 'load-path "/Users/dim/dev/emacs/el-get")
 (require 'el-get)
 (el-get-install "xmlunicode"))